พิธีเปิดงาน"ใต้ร่มพระบารมี๒๓๕ปีกรุงรัตนโกสินทร์"(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)

April 5th, 2017